Blok-Z 2018 yılının başında Ankara, 2019 yılının ortalarında ise Berlin’de kuruldu. İlk olarak ODTÜ Teknokent desteğiyle gittiği Silikon Vadisinde, Draper Super Hero Demoday’de sahne alarak yatırım yapılabilir en iyi yedinci girişim seçildi. Ardından, “YFYİ 2018’de ASO özel ödülü”,”İlk İşim Girişim 2018’de ikincilik”, “Ankara Startup Zirvesinde birincilik”, “Tübitak 1512 desteği”, Kosgeb İleri Girişimcilik desteği”, “Türk Telekom Pilot nakit desteği” gibi birçok ödül, yatırım ve teşviklerin yanı sıra Amerika Merkezli Consensys Ventures, Draper Associates ve Türkiye merkezli Odtü Teknokent Girişim Destek ve Yatırım AŞ’den(Growth Circuit) erken aşama yatırımı aldı. Şu anda çalışmalarına Odtü Teknokent bünyesinde yer alan CoZone’da devam ediyor.

Blok zinciri teknolojisini kullanan “Ener-Z” ürünü ile Enerji piyasa katılımcılarını(elektrik üreticileri, tedarikçileri ve tüketicileri) bir araya getirerek uçtan uca(P2P) enerji ticareti gerçekleştirebilmelerini sağlar. Bu platformda, aynı dağıtım hattında bulunan üreticiler, tüketiciler ve türeticiler serbest bir piyasada, çok daha düşük miktarlarda kayıp kaçak ve iletim/dağıtım bedelleri ödeyerek birbirleri ile hiç bir aracı olmadan enerji ticareti yapabilirler.
Dağıtık enerjinin yönetilmesi, yenilenebilir enerji üreticilerinin desteklenmesi, yeni pazarlar yaratılması, son tüketiciye alternatif tedarik çözümlerin getirilmesi, yerli kaynakların kullanımının artması ve enerjide dışa bağımlılığın azalması açısından, kendi kendine çalışabilen, şeffaf, güvenli ve sürdürülebilir bir pazar yeri altyapısı sağlayan “Ener-Z” şimdilik aşağıda yer alan beş kullanım senaryosunda hizmet verebiliyor.

1.Kısa Süreli Tedarik Anlaşması
Genellikle küçük üreticilerin, elektriğe ihtiyaç duyan komşuları için elektrik arz etmesini sağlar. Blok zinciri teknolojisi, gerçek zamanlı olarak üretici için kazanç elde etmeyi kolaylaştırır. Tüketici tarafında otomatize yapıda çalışan algoritmalarımızın yardımı ile piyasada satışa sunulan en ucuz enerji her on saniyelik dilimler halinde(yasal alım kısıtlamaları dahilinde) satın alınabilir. Üretici ve tedarikçi tarafında ise yarı otomatize olarak, açık eksiltme yöntemi ile teklifler girilerek satış işlemleri gerçekleştirilir.
Ayrıca, üretim ve tüketim kayıtlarının değiştirilemez olması mükerrer alışverişi ve manipülasyonları engeller. Dolayısıyla, taraflar arasında güvene ihtiyaç duyulan enerji ticareti, üçüncü taraf olmadan güvene alınmış olur. Aracıların kaldırılması ile gereksiz bürokrasi ve servis ücretleri de ortadan kalkar ve maliyetler otomatik olarak düşer.

2.Toptan Enerji Ticareti
Halihazırda daha uzun süreli ve hacimli enerji ticareti işlemlerini kapsayan “Tezgâh üstü piyasalar” olarak ta bilinen piyasalarda yapılan işlemlerin blok zinciri altyapısı ile güçlendirilmiş bir ikili anlaşma yapısı sağlar. Tüm kullanıcı grupları manuel olarak teklif vererek ve satın alma işlemlerini yönetebilirler.

  • Karşı taraf riskinin kontrol altına alınması.
  • Tezgah üstü işletmecisi, broker, aracı kurum ve piyasa yapıcı gibi rollere duyulan ihtiyacın ortadan kaldırması ya da azaltılması.
  • Dağıtık yapı üzerinde çalışan, yeni bir organize piyasa oluşumunun temelleri atılacak olması.

gibi ek faydalar bu kullanım senaryosu ile mümkün hale gelir.

3.Elektrikli Araç Şarj İstasyonu
Elektrikli aracı ile yolculuk yapan sürücüler pillerini doldurabilmek için rotasını önceden planlar ve yol üzerinde hangi şarj istasyonuna uğraması gerektiğini belirler. Hangi saatte nerede olacağı bilinen araç sahibi piyasaya; hangi noktadan, ne zaman ve hangi miktarda enerji talebinde bulunacağını saatler öncesinden platform üzerinden bildirir. Talebi karşılamak isteyen bir üretici belirtilen bağlantı noktasından bu talebi anlık olarak, değişken piyasa şartlarına göre karşılayabilir. Tüketimin çok az olduğu ve arz fazlası yaşanan saatlerde çok uygun maliyetlerle araçlar şarj edilebilir.

4.Dengelemeden Sorumlu Grup
Elektrik yapısı gereği var olan teknolojilerle verimli olarak depolanamayan bir kaynaktır. Bu durumda üretildiği anda tüketilmek zorundadır. Bundan dolayı tüketim tahminleri yapılarak, tüketilecek enerji kadar üretilmeye çalışılmaktadır. İletim ve dağıtım hatlarına buna göre yatırımlar yapılır ve üretim tüketim dengesi sağlanmaya çalışılır. Dengesizliği bozacak her türlü önlem alınır. Bu bağlamda piyasa katılımcılarına Pozitif veya negatif dengesizlik durumlarına göre cezalar uygulanır. Piyasa katılımcıları bu cezaları en aza indirgemek adına *dengeden sorumlu bir gruba katılabilirler veya kendileri *dengeden sorumlu taraf olarak bu grupları yönetebilirler. Dengeden Sorumlu Tarafın, grup içerisinde kimin ne kadar ceza ödeyeceğinin belirlenmesi veya kimin karının ne kadar düşeceğinin belirlenmesi aşamalarında blok zinciri yapısının şeffaflık/kesinlik ilkesi ile dengeden sorumlu grupların adil yönetimleri sağlanır.
*Dengeden Sorumlu Grup: Piyasa katılımcılarının Piyasa İşletmecisine bildirmek suretiyle oluşturdukları ve grup içinden bir piyasa katılımcısının grup adına denge sorumluluğuna ilişkin yükümlülükleri üstlendiği grubu ifade eder.
*Dengeden Sorumlu Taraf: Dengeden sorumlu grubun enerji dengesizliğine ilişkin Piyasa İşletmecisine karşı mali sorumluluğu, dengeden sorumlu grup adına üstlenen ya da herhangi bir dengeden sorumlu gruba dahil olmayan piyasa katılımcısını ifade eder.

5.Yenilenebilir Enerji Sertifikası Ticareti (REC)
Herhangi bir kaynaktan üretilerek ve şebekeye verilen enerjinin; hangi kaynaktan, nerede, ne zaman ve ne kadar üretildiği bilgilerinin, üretim noktasında ölçülen resmi sayaç verisi ile birlikte mahsuplaşmaya esas üretim verilerinin doğrulanması sağlanarak blok zinciri üzerinde sertifikalandırılır. Bu sertifikalar daha sonra yenilenebilir enerji tüketmek isteyen tüketiciler tarafından ileri tarihli tüketim taahhüdü ile satın alabilecekler. Satın alınan bu sertifikalar tüketim noktasında enerji tüketildikten sonra harcanmış olur ve yakılır.

Dağıtık enerji üretiminin yaygınlaşması ve ucuzlaması ile var olan sistemlerle bu yapının yönetilmesinin çok zor olduğunun bilincinin oturması, enerji piyasa oyuncularının bizim gibi girişimlerle çalışarak bu gibi sorunlara daha hızlı çözümler aramaya çok istekli olmaları bizim için çok büyük bir önem taşıyor. Blok-Z bu noktada geleceğe yatırım yaparak, bu alanda lokal olarak çalışmalar başlatan tek girişim. Teknoloji ve vizyon olarak globalde çalışan rakiplerimizden hiç geri kalmıyoruz.

Medium’dan oku

15 Şubat’ta yayınlanan Infoholic Research LLP’nin yeni bir raporuna göre, Enerji piyasalarında blockchain pazarı 2024’e kadar %60 büyüyecek.

Raporda, Enerji piyasalarında blockchain pazarı 2018 yılında 210.4 milyon dolar olarak değerlendirildi ve 2024 yılına kadar 3.4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Böylece Infoholic Research, 2018’den 2024’e kadar olan dönemde yıllık% 59.4’lük bir bileşik büyüme hızını öngörüyor.

Önümüzdeki beş ila altı yıl içinde büyümenin kilit faktörünün dağıtık enerji ve eşler arası (p2p) elektrik satışı olacağına dikkat çekiliyor. Raporda, “Enerji tesislerinde artan otomasyon nedeniyle, kuruluşlar, blockchain destekli yazılımlara dönüştürmeyi ve [toplam işletme maliyeti] TCO’yu azaltmalarına yardımcı olacak altyapıda gerçek zamanlı değişiklikler yapıyorlar” diye açıklanıyor.

Raporu hazırlamak için Infoholic Research’ün, Enerji piyasalarında blockchain kullanım senaryolarını bileşenler, hizmetler, uygulamalar ve bölgeler bazında analiz ettiği bildirildi. Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika gibi bölgelerin istatistiki rakamları takip edilirken, gelirler çoğunlukla Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik’ten elde edileceği belirtildi.

Ocak ayında, İspanya’nın en büyük enerji şirketi Iberdrola, yenilenebilir enerjiyi izlemek için blockchain kullanmaya başladı. Yapılan pilot çalışma sırasında, Iberdrola iki rüzgar santralinden ve bir elektrik santralinden Bask ve Cordoba kentindeki banka ofislerine verilen yenilenebilir enerjiyi izledi. Testin başarılı olduğu bildirildi ve Iberdrola, blockchain teknolojisinin bir enerjinin kaynağının ıspatlanmasını garanti ettiğine inanıyor.

Aynı ay, Danimarka’da devletine bağlı enerji şirketi Energinet, IOTA’nın Tangle teknolojisini, enerji ve Nesnelerin İnterneti (IoT) pazarlarında kullanacağını açıkladı. Energinet’in yeşil enerji ve elektrikli araçlar gibi yeni ortaya çıkan ihtiyaçlar için IoT’ye dayalı yeni çözümler yarattığı da bildiriliyor.

https://cointelegraph.com/news/report-global-blockchain-in-energy-utilities-market-to-grow-60-by-2024

 

 

İklim Zinciri Koalisyonu Kuruldu

Sanayi sektöründe ortaya çıkan sera gazı emisyon değerleri ile ilgili, iklim değişikliği ile mücadele için, çok fazla kaynaktan gelen verilerle güncel tutulduğunu ve şeffaf bir şekilde paylaşıldığını varsayalım. Bu tip önemli bilgiler güncel, şeffaf ve kullanıma hazır bir şekilde görüntülenebilir ve analizlerde kullanılabilir. Read More

Gmply

B2B çalışan SaaS uzaktan eğitim platformudur. Uluslararası pazarda adını duyurmayı başaran Startup, Ekim 2017 tarihinde hizmet vermeye başladı. Türkiye’nin büyük eğitim şirketlerine, uzaktan eğitim konusunda teknolojik alanda ve dijital anlamda destek sağlıyor. Yurtdışı pazarında satışlara başlayan proje, Amerika’da talep gören girişimlerden bir tanesi olmayı başarıyor.

ÖğrenciyeGelir

Ekim 2016’da kullanıcısıyla buluşan Startupın Eylül ayı itibariyle aylık 45 bini aşkın trafiği bulunuyor. Hüseyin Furkan Öztürk tarafından hayata sokulan girişim, öğrenci ve işverenleri buluşturan bir platformdur. Freelancer, full time veya part time stajyer veya iş arayışlarının giderildiği bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

Emsal

Güncel mahkeme kararlarına ilişkin avukatları bilgilendiren ve aynı konularda açılan davalarda benzer mahkeme kararları için de emsal teşkil edecek örneklerin tutulduğu bir girişimdir. KOSGEB tarafından desteklenen proje, Ocak 2018’de hibeye hak kazandı. Dijital reklam çalışmaları ile daha fazla kullanıcıyı hedefleyen Emsal, e-fatura uygulamaları ile dijital çağa da ayak uyduruyor.

Akaunting

Küçük adımlarla başladılar, bugün KOBİ’lerin ihtiyaçlarına büyük çözümler üreten bir girişim olarak ön plana çıkıyor. “Muhasebenin WordPress”i. Açık kaynaklı bir muhasebe platformu olan Akaunting, muhasebe işlemlerine ilişkin çözümlerin geliştirildiği ve bu yönde KOBİ’lere destek sağlanan bir hizmet aracıdır.

Blok-Z

Blok zinciri temelli çözümler gerçekleştiren proje, Ocak 2018’de pazara açıldı. Kısa bir süre içerisinde 400.000 USD değerleme ile yatırım alarak süreçlerini hızlandırdı. Küçük veya büyük enerji üreticilerinin ürettikleri enerjiye karşılık kripto cüzdanlarına token tanımlanıyor. Bu tokenleri daha sonra serbest piyasada istenilen fiyattan diğer tüketicilere satabiliyor. ODTU Teknokent’de faatliyetlerini sürdüren ekip, gelecek vaad ediyor.

 

Metodoloji
StartupMarket girişimleri 3 ana başlık altında ölçer: Platformdaki etkileri, Önemli Gelişmeleri ve Ekosistemdeki önemli oyuncuların ilgisi. Platformdaki etkileşimler, girişimin StartupMarket profili üzerinden yarattığı etkileşimdir. Profil sayfalarının analitiği (ziyaret, süre, paylaşımlar…), radara alınma, mesajlaşma, girişimin paylaştığı dokümanlara olan erişim isteği, kurucuların profillerinin etkileşimleri, çalışanların aktifliği gibi parametreler üzerinden hesaplanır. Önemli gelişmeler, girişimin platformda listelediği önemli gelişmelerin değeri ve ilgi seviyesiyle ölçülür. Ekosistemdeki önemli oyuncuların ilgisi, etkileşimleri kişi bazında ayrıştırdığımız “etki faktörü” ile hesaplanır. Her üyenin etki faktörü farklıdır. Önemli bir yatırımcının ziyareti, bir dökümana erişim isteği, mesajlaşması, diğerlerinden daha değerlidir. Metodoloji zaman çerçevesi 1 Ekim 2018 – 31 Ekim 2018 arasındadır. Bu dönemde StartupMarket’te listeli 368 ve platforma girişimini girip listeli olmayı tercih etmemiş 108, toplamda 476 girişim baz alınmıştır. Henüz girişimini StartupMarket’te listelememiş girişimler kapsam dışıdır. StartupMarket’teki tüm girişim profilleri, girişimcilerin kendileri tarafından oluşturulmuştur.

 

Kaynak: https://blog.startupmarket.co/2018/11/19/ekim-2018de-dikkat-ceken-bes-startup/