İklim Zinciri Koalisyonu Kuruldu

Sanayi sektöründe ortaya çıkan sera gazı emisyon değerleri ile ilgili, iklim değişikliği ile mücadele için, çok fazla kaynaktan gelen verilerle güncel tutulduğunu ve şeffaf bir şekilde paylaşıldığını varsayalım. Bu tip önemli bilgiler güncel, şeffaf ve kullanıma hazır bir şekilde görüntülenebilir ve analizlerde kullanılabilir.

Bu özellikler şimdilik sadece teknolojiye aşina olan kişilerin hayal güçleri ile sınırlı görünen dağıtılmış defter teknolojisi(DLT) diye adlandırılır. Bu teknolojinin en bilinen ve başarılı ürün örneği Bitcoin’dir.

Blockchain teknolojisi, kullanıcılar arasında üst düzey güvene ve depolanan veriler üzerinde daha iyi izlemeye olanak sağlayan ortak bir dağıtılmış ağa dayanmaktadır.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sekreterliği. Sera gazı salınımı düzenlemeleri kapsamında, blockchain teknolojisinin araştırılması ve nihai kullanımını hayata geçirmek için İklim Zinciri Koalisyonu adında bir organizasyonu hayata geçirdi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği’nin DLT’yi ve blockchain’i keşfetme çalışmalarına liderlik yapan Massamba Thioye “BM İklim Değişikliği Sekreteryası, blockchain teknolojisinin gelişmiş iklim eylemlerine ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunma potansiyelini kabul ediyor” kelimelerini kullandı.

DLT ve Blockchain;

 • İklim değişikliği eylemlerinin etkilerinin izlenmesini, raporlanmasını ve doğrulanmasını güçlendirmek
 • İklim değişikliği eyleminin şeffaflığını, izlenebilirliğini ve maliyet etkinliğini arttırmak
 • İklim değişikliği aktörleri arasında güven oluşturmak
 • İklim değişikliği eylemleri için hazırlanan teşvik mekanizmalarına en fakirlerin bile erişimini kolaylaştırmak
 • Yeşil ekonominin mobilitesini desteklemek

İklim Zinciri Koalisyonu Kuruldu ve şu anda 32 aktif koalisyon üyesi bulunmakta ve yeni üyelikler kabul ediliyor.

İklim değişikliği koalisyonu üyelik sözleşmesi aşağıdaki maddeleri uygulama şartını öne sürüyor.

 1. Paris Anlaşması’nın uzun vadeli hedefleriyle uyum
 2. Daha İyi İklim Değişikliği Çözümleri için DLT’nin Geliştirilmesi
 3. Koalisyon Kapsamında İşbirliği
 4. Teknoloji tarafsızlığı
 5. DLT Faydalarının Yaygınlaştırılması
 6. Dolandırıcılık ve kötüye kullanımı azaltma
 7. DLT uygulamalarına atfedilen zorlukları çözme sorumluluğu
 8. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri

Kaynak: UN Supports Blockchain Technology for Climate Action

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>