Blok-Z 2018 yılının başında Ankara, 2019 yılının ortalarında ise Berlin’de kuruldu. İlk olarak ODTÜ Teknokent desteğiyle gittiği Silikon Vadisinde, Draper Super Hero Demoday’de sahne alarak yatırım yapılabilir en iyi yedinci girişim seçildi. Ardından, “YFYİ 2018’de ASO özel ödülü”,”İlk İşim Girişim 2018’de ikincilik”, “Ankara Startup Zirvesinde birincilik”, “Tübitak 1512 desteği”, Kosgeb İleri Girişimcilik desteği”, “Türk Telekom Pilot nakit desteği” gibi birçok ödül, yatırım ve teşviklerin yanı sıra Amerika Merkezli Consensys Ventures, Draper Associates ve Türkiye merkezli Odtü Teknokent Girişim Destek ve Yatırım AŞ’den(Growth Circuit) erken aşama yatırımı aldı. Şu anda çalışmalarına Odtü Teknokent bünyesinde yer alan CoZone’da devam ediyor.

Blok zinciri teknolojisini kullanan “Ener-Z” ürünü ile Enerji piyasa katılımcılarını(elektrik üreticileri, tedarikçileri ve tüketicileri) bir araya getirerek uçtan uca(P2P) enerji ticareti gerçekleştirebilmelerini sağlar. Bu platformda, aynı dağıtım hattında bulunan üreticiler, tüketiciler ve türeticiler serbest bir piyasada, çok daha düşük miktarlarda kayıp kaçak ve iletim/dağıtım bedelleri ödeyerek birbirleri ile hiç bir aracı olmadan enerji ticareti yapabilirler.
Dağıtık enerjinin yönetilmesi, yenilenebilir enerji üreticilerinin desteklenmesi, yeni pazarlar yaratılması, son tüketiciye alternatif tedarik çözümlerin getirilmesi, yerli kaynakların kullanımının artması ve enerjide dışa bağımlılığın azalması açısından, kendi kendine çalışabilen, şeffaf, güvenli ve sürdürülebilir bir pazar yeri altyapısı sağlayan “Ener-Z” şimdilik aşağıda yer alan beş kullanım senaryosunda hizmet verebiliyor.

1.Kısa Süreli Tedarik Anlaşması
Genellikle küçük üreticilerin, elektriğe ihtiyaç duyan komşuları için elektrik arz etmesini sağlar. Blok zinciri teknolojisi, gerçek zamanlı olarak üretici için kazanç elde etmeyi kolaylaştırır. Tüketici tarafında otomatize yapıda çalışan algoritmalarımızın yardımı ile piyasada satışa sunulan en ucuz enerji her on saniyelik dilimler halinde(yasal alım kısıtlamaları dahilinde) satın alınabilir. Üretici ve tedarikçi tarafında ise yarı otomatize olarak, açık eksiltme yöntemi ile teklifler girilerek satış işlemleri gerçekleştirilir.
Ayrıca, üretim ve tüketim kayıtlarının değiştirilemez olması mükerrer alışverişi ve manipülasyonları engeller. Dolayısıyla, taraflar arasında güvene ihtiyaç duyulan enerji ticareti, üçüncü taraf olmadan güvene alınmış olur. Aracıların kaldırılması ile gereksiz bürokrasi ve servis ücretleri de ortadan kalkar ve maliyetler otomatik olarak düşer.

2.Toptan Enerji Ticareti
Halihazırda daha uzun süreli ve hacimli enerji ticareti işlemlerini kapsayan “Tezgâh üstü piyasalar” olarak ta bilinen piyasalarda yapılan işlemlerin blok zinciri altyapısı ile güçlendirilmiş bir ikili anlaşma yapısı sağlar. Tüm kullanıcı grupları manuel olarak teklif vererek ve satın alma işlemlerini yönetebilirler.

  • Karşı taraf riskinin kontrol altına alınması.
  • Tezgah üstü işletmecisi, broker, aracı kurum ve piyasa yapıcı gibi rollere duyulan ihtiyacın ortadan kaldırması ya da azaltılması.
  • Dağıtık yapı üzerinde çalışan, yeni bir organize piyasa oluşumunun temelleri atılacak olması.

gibi ek faydalar bu kullanım senaryosu ile mümkün hale gelir.

3.Elektrikli Araç Şarj İstasyonu
Elektrikli aracı ile yolculuk yapan sürücüler pillerini doldurabilmek için rotasını önceden planlar ve yol üzerinde hangi şarj istasyonuna uğraması gerektiğini belirler. Hangi saatte nerede olacağı bilinen araç sahibi piyasaya; hangi noktadan, ne zaman ve hangi miktarda enerji talebinde bulunacağını saatler öncesinden platform üzerinden bildirir. Talebi karşılamak isteyen bir üretici belirtilen bağlantı noktasından bu talebi anlık olarak, değişken piyasa şartlarına göre karşılayabilir. Tüketimin çok az olduğu ve arz fazlası yaşanan saatlerde çok uygun maliyetlerle araçlar şarj edilebilir.

4.Dengelemeden Sorumlu Grup
Elektrik yapısı gereği var olan teknolojilerle verimli olarak depolanamayan bir kaynaktır. Bu durumda üretildiği anda tüketilmek zorundadır. Bundan dolayı tüketim tahminleri yapılarak, tüketilecek enerji kadar üretilmeye çalışılmaktadır. İletim ve dağıtım hatlarına buna göre yatırımlar yapılır ve üretim tüketim dengesi sağlanmaya çalışılır. Dengesizliği bozacak her türlü önlem alınır. Bu bağlamda piyasa katılımcılarına Pozitif veya negatif dengesizlik durumlarına göre cezalar uygulanır. Piyasa katılımcıları bu cezaları en aza indirgemek adına *dengeden sorumlu bir gruba katılabilirler veya kendileri *dengeden sorumlu taraf olarak bu grupları yönetebilirler. Dengeden Sorumlu Tarafın, grup içerisinde kimin ne kadar ceza ödeyeceğinin belirlenmesi veya kimin karının ne kadar düşeceğinin belirlenmesi aşamalarında blok zinciri yapısının şeffaflık/kesinlik ilkesi ile dengeden sorumlu grupların adil yönetimleri sağlanır.
*Dengeden Sorumlu Grup: Piyasa katılımcılarının Piyasa İşletmecisine bildirmek suretiyle oluşturdukları ve grup içinden bir piyasa katılımcısının grup adına denge sorumluluğuna ilişkin yükümlülükleri üstlendiği grubu ifade eder.
*Dengeden Sorumlu Taraf: Dengeden sorumlu grubun enerji dengesizliğine ilişkin Piyasa İşletmecisine karşı mali sorumluluğu, dengeden sorumlu grup adına üstlenen ya da herhangi bir dengeden sorumlu gruba dahil olmayan piyasa katılımcısını ifade eder.

5.Yenilenebilir Enerji Sertifikası Ticareti (REC)
Herhangi bir kaynaktan üretilerek ve şebekeye verilen enerjinin; hangi kaynaktan, nerede, ne zaman ve ne kadar üretildiği bilgilerinin, üretim noktasında ölçülen resmi sayaç verisi ile birlikte mahsuplaşmaya esas üretim verilerinin doğrulanması sağlanarak blok zinciri üzerinde sertifikalandırılır. Bu sertifikalar daha sonra yenilenebilir enerji tüketmek isteyen tüketiciler tarafından ileri tarihli tüketim taahhüdü ile satın alabilecekler. Satın alınan bu sertifikalar tüketim noktasında enerji tüketildikten sonra harcanmış olur ve yakılır.

Dağıtık enerji üretiminin yaygınlaşması ve ucuzlaması ile var olan sistemlerle bu yapının yönetilmesinin çok zor olduğunun bilincinin oturması, enerji piyasa oyuncularının bizim gibi girişimlerle çalışarak bu gibi sorunlara daha hızlı çözümler aramaya çok istekli olmaları bizim için çok büyük bir önem taşıyor. Blok-Z bu noktada geleceğe yatırım yaparak, bu alanda lokal olarak çalışmalar başlatan tek girişim. Teknoloji ve vizyon olarak globalde çalışan rakiplerimizden hiç geri kalmıyoruz.

Medium’dan oku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>